Thursday, July 6, 2023

Chuyến Tàu Đời - Hồ Dzếnh

 Chuyến Tàu Đời

 

Nhiều lần tôi nghĩ bao la

Đời lá quán khách, tôi là giấc mơ

Trao duyên rất đỗi tình cờ

Không mong ước hẹn, không ngờ gặp nhau

Tôi sinh cách mấy ngàn sau

Vẫn bền thiên luật lên tàu xuống ga

Đường đời bóng núi sông qua

Nay đang nắng mới mai là cảnh xưa

Có tôi, tàu vẫn đông người

Không tôi, tàu vẫn chẳng thưa vẫn người

Mất còn có nghĩa gì đâu

Tôi là chút ít của đời chút không

Dặm trần bụi cuốn, may dong

Tôi đem số phận gửi trong má đào

Từng phen gió lạnh bay vào

Ngẩn gơ ta xuống ga nào hở em?

 

Hồ Dzếnh

1937

No comments: