Thursday, July 6, 2023

Vệt Nắng - Thu Hằng

 

VỆT NẮNG

Vàng ngây đỏ rực lưng trời
bên người, nắng có … cùng rơi vương đầy ?
trải lòng, theo gió chiều mây
mông lung
bỗng lạ
khơi dài
tâm tư

Dõi xa về phía vùng mơ
đây con nắng vỡ bơ vơ hắt buồn
nơi người nắng có bồn chồn ?
có đu vai áo, vịn luồn chút hương ?

Lay lay nắng vắt bên đường
ngả nghiêng bóng đụng bàng hoàng chao đưa
tìm trao, mộng ước, vẹn chưa ?
đã loang vệt nắng xanh rêu góc hồn

Thu Hằng

No comments: