Saturday, July 22, 2023

Em Ngủ Yên Chốn Cũ - Nguyễn Đạm Luân

 Em Ngủ Yên Chốn Cũ

 


Em nằm đó ngủ yên nơi chốn cũ

Trời bây giờ đã vào Hạ như xưa

Phượng rưng rưng một màu hoa máu đỏ

Nhưng không còn nữa đường đón lối đưa

 

Em nằm đó nghe điệu ru của lá

Điệu ru buồn khơi động vết tim đau

Tôi lất lây một mình nơi xứ lạ

Một nửa đời đã chết tự lúc nào

 

Trời ở đây bây giờ cũng vào Hạ

Hạ nơi này không có đường phượng hồng

Có những chiều hồn tôi chừng hóa đá

Đứng dật dờ trông ngóng cỏi hư không

 

Không kịp chào tôi đi em ở lại

Nằm quạnh hiu dưới lòng đáy mồ sâu

Lần sau cùng không ngờ là mải mải

Buồn thiên thu tàn một giấc mộng đầu

 

Em cho tôi xin một lời tạ tội

Tôi sẽ về nhặt từng cánh phượng thương

Xếp hồng mộ như ngày nào em nói

Của những chiều mình chung lối chung đường

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: