Thursday, July 13, 2023

Qua Phố Chiều Một Mình - Nguyễn Đạm Luân

 


Qua Phố Chiều Một Mình


 
Chiều một mình qua phố

Phố hôm nay thưa người

Cũng đường này ngày cũ

Lả tả lá me rơi

 

Bên hè góc phố nhỏ

Mưa như bụi chợt về

Ngồi nhìn mưa mà nhớ

Nhớ người dạ tái tê

 

Cũng chiều mưa trên phố

Góc nhỏ quen biết nhau

Rồi thương nhau từ đó

Ôm ấp giấc mộng đầu

 

Người đi không từ biệt

Người ở không lời chào

Giấc mộng đầu đã chết

Âm thầm hồn quặn đau

 

Mưa vẫn chưa chịu dứt

Nhạt nhòa như sương rơi

Lòng buồn ray buồn rứt

Phố chợt thương cho người

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: