Monday, July 10, 2023

Tự Điển Của Hà Nội - 304Đen Llttm

 

TỪ ĐIỂN CỦA HÀ NỘI
 

Hãy báo cho mọi người biết, nhứt là dân chúng và học sinh trong nước, về sự cẩu thả, tắc trách và vô cùng nguy hiểm của việc phát hành quyển tự điển Chánh Tả Tiếng Việt mà trật chánh tả, sai chánh tả của những kẻ tự xưng mình là tiến sĩ, thạc sĩ, luôn gắn đàng trước tên tuổi của mình như một thứ trang sức háo danh.

 

“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ” nhưng CHÍNH TẢ sai bét.

 

Đó là cuốn “Từ Điển Chính Tả tiếng Việt” do (PGS-TS = phó giáo sư – tiến sĩ) Hà Quang Năng chủ biên – (ThS = thạc sĩ) Hà Thị Quế Hương, (NXB-ĐHQG = nhà xuất bản – đại học quốc gia) Hà Nội – 2017).

Những thí dụ từ ngữ trong quyền từ điển này viết sai:
1. Bàn hoàn thay vì
𝒃𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̀𝒏𝒈.
2. Con chai thay vì
𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊 (nghêu sò).
3. Chầy chật thay vì
𝒕𝒓𝒂̂̀𝒚 𝒕𝒓𝒂̣̂𝒕 (nói ngọng nên viết ngọng luôn).
4. Chéo ngoe thay vì
𝒕𝒓𝒆́𝒐 𝒏𝒈𝒐𝒆.
5. Xuôi chiều mát mái thay vì
𝒙𝒖𝒐̂𝒊 𝒄𝒉𝒆̀𝒐 𝒎𝒂́𝒕 𝒎𝒂́𝒊.
6. Xung công thay vì
𝒔𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈.
7. Dày trông mai đợi thay vì
𝒓𝒂̀𝒚 𝒕𝒓𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒊 đ𝒐̛̣𝒊.
8. Dẫy dụa, dẫy nẩy thay vì
𝒈𝒊𝒂̂̃𝒚 𝒈𝒊𝒖̣𝒂, 𝒈𝒊𝒂̂̃𝒚 𝒏𝒂̂̉𝒚.
9. Dở trò thay vì
𝒈𝒊𝒐̛̉ 𝒕𝒓𝒐̀.
10. Dục dịch thay vì
𝒓𝒖̣𝒄 𝒓𝒊̣𝒄𝒉 (nói ngọng nên viết ngọng luôn).
11. Ma chơi thay vì
𝒎𝒂 𝒕𝒓𝒐̛𝒊.
12, Reo rắc thay vì
𝒈𝒊𝒆𝒐 𝒓𝒂̆́𝒄.
13. Trứng quốc =
𝒕𝒓𝒖̛́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒎 𝒄𝒖𝒐̂́𝒄?
14. Trừu mến thay vì
𝒕𝒓𝒊̀𝒖 𝒎𝒆̂́𝒏.
15. Táng gia bại sản thay vì
𝒕𝒂́𝒏 𝒈𝒊𝒂 𝒃𝒂̣𝒊 𝒔𝒂̉𝒏.
16. Xa trường thay vì
𝒔𝒂 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈.
17. Xét sử thay vì
𝒙𝒆́𝒕 𝒙𝒖̛̉.
18. Xỉ mắng thay vì
𝒔𝒊̉ 𝒎𝒂̆́𝒏𝒈.
19. Xít xoa thay vì
𝒙𝒖𝒚́𝒕 𝒙𝒐𝒂.
|20. Xừng xộ thay vì
𝒔𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̣̂.

Còn rất nhiều lỗi sai rất ngớ ngẩn của các vị “thiến sĩ” Hà Nội, trên đây chỉ là vài lỗi tượng trưng.

 

304Đen - llttm

 

No comments: