Tuesday, July 25, 2023

Người Đi Người Ở Lại - Thuyên Huy

 Người Đi Người ở Lại

 

Người ở lại ngồi chờ mùa thu đến

Người bỏ đi vui thắm áo lụa vàng

Sân ga chiều không ai đưa ai tiễn

Đường phố tiêu điều như thưở hồng hoang

 

Chôn kỷ niệm sâu tận cùng huyệt nhớ

Đốt tương tư vỗ giấc ngủ chập chờn

Chấp vá đời bằng những cuộc tình lỡ

Đếm nổi buồn mỗi ngày một buồn hơn

 

Sông đi quanh rồi cũng về với biển

Thiên thu vẫn cứ mưa nắng hai mùa

Chuyến xe đời sớm muộn rồi cũng đến

Đến hay đi thu cũng cây lá thưa

 

Người ở lại cố chôn vùi quá khứ

Người bỏ đi không lời tạ từ nhau

Thu chưa về lá gọi sầu nức nở

Làm sao mà quên được phút ban đầu

 

Con sông cứ hững hờ chia đôi phố

Thu về rồi vẫn người ở người đi

Run rẩy tàn lá vàng rơi ngoài ngỏ

Mai thu đi nuối tiếc chẳng được gì

 

Thuyên Huy

No comments: