Saturday, July 22, 2023

Sao Anh Không Về Thăm Tây Ninh - Thuyên Huy

Sao Anh Không Về Thăm Tây Ninh

 


Sao anh không vể thăm Tây Ninh

Phố vẫn đôi bờ phố buồn tênh

Cầu Quan cũng vậy ba nhịp cũ

Nơi anh thường ra đứng một mình

 

Đây lầu hai dãy mái trường xưa

Đó ngã ba đường ai đón đưa

Đường ra Giếng Mạch không dám ngỏ

Lối về chợ Cũ nắng rồi mưa

 

Vẫn chiều tan trường phố Gia Long

Theo sau mà vương vấn cỏi lòng

Tóc bay áo trắng chân chim bước

Cô em Đệ Tứ anh nhớ không

 

Cũng thu vàng lá đổ công viên

Dốc tòa Hành chánh nắng nghiêng nghiêng

Giáo đường Chủ Nhật chuông thánh lễ

Hôm anh quỳ xin Chúa ban duyên

 

Đường vào Tòa Thánh cửa số Hai

Thập phương rộn rịp những mùa chay

Long Hoa chợ đông người bốn cửa

Người quen năm cũ vẫn còn đây

 

Đây núi Bà Đen linh hiển cao

Quên sao ngày lên núi hôm nào

Chùa Bà xin độ mùa thi tới

Sừng sững giữa trời mộng bay cao

 

Anh bây giờ biền biệt tha phương

Tây Ninh chắc anh vẫn còn thương

Nơi này cũng đường xưa lối cũ

Chừng nào anh về lại cố hương

 

Thuyên Huy

Chợt có người hỏi từ quê nhà 2023

 

 


 

No comments: