Sunday, May 5, 2024

Em Có Về Xóm Đạo - Nguyễn Đạm Luân

 Em Có Về Xóm Đạo

Nhớ về một xóm đạo có một người

 


Em có về xóm đạo

Hôm trời mới sang mùa

Phố vừa thay màu áo

Phượng hồng lối Hạ xưa

 

Sân giáo đường ngày đó

Chắc cũng tượng chúa gầy

Gác chuông chiều muộn đổ

Lạy chúa mình chấp tay

 

Thánh lễ chiều chủ nhật

Em còn qua ngõ quen

Xác phượng ươm hương đất

Bao giờ em mới quên

 

Em có về xóm đạo

Xóm đạo ngày bên nhau

Đường phượng hồng một dạo

Ngượng ngập tiếng yêu đầu

 

Hỏi giùm người năm cũ

Còn thương tôi nữa thôi

Lời kinh cầu một thuở

Xin người đừng xa người

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: