Wednesday, May 1, 2024

Không Tên - Nhóm Vười Thơ Mới Xướng Họa

 THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 145_VƯỜN THƠ MỚI

 Xướng:
Không tên
 
Trúc xinh đứng đầu đình trước gió
Thời hoàng kim giữ khó thân ngay
Ngoại giao bẩy nợ cho vay
Chực chờ bắt chẹt một ngày không xa
 
Ngoài sức trả, xe nhà chúng lấy
Thế lực mềm, nhìn thấy mà đau
Chiến tranh lạnh vốn muôn màu
Khổ thân nhược tiểu, cơ cầu khúc nôi.
 
Đặt vào thế đã rồi, lệ thuộc
Như trâu kia bị cột mủi thôi
Lặng nghe một chiếc lá rơi
Trúc xinh kia hởi... Đến hồi... Đắng cay!


TQ

 

Họa 1:

 

Kiếp  đoạ  đày
 
Tên cướp nước như thằng phải gió
Dân chúng mình chịu khó tránh ngay
Cuộc đời có trả có vay
Rồi ra quân đó đến ngày chạy xa

 
Chàng cán ngố cái nhà cũng lấy
Bà con ta nhìn thấy mà đau
Mong cho sắc máu thay màu 
Thế gian bớt khổ, địa cầu an nôi


Đám lãnh đạo xong
 rồi Bắc thuộc
Đưa nước nhà trói cột mãi thôi
Giang san gấm vóc rụng
 rơi
Chừng nào mới đặng đến hồi thái lai ?!.
 
THT

Họa 2:

 

Sa cơ thất thế
 
Người 
thất thế như mành chắn  gió
Sa cơ rồi cũng khó đứng ngay
Đời người có trả có vay
Huống chi địa vị có ngày cũng  xa
 
Nghề 
yêu thích để rồi bị lấy
Bỏ 
ra đi sao thấy nhói  đau
Trên 
trời dưới đất sậm màu
Trước cơn giông bảo nguyện cầu nắng nôi.
 
Nghĩ 
số phận thôi rồi phụ thuộc
Tấm 
thân này dựa cột mà thôi
Hạn lâu rồi cũng mưa rơi
Qua cơn lận đận vãn hồi chua cay!
 
PTL

April 2024

Họa 3:

Thế sự
 
Lăn tăn sóng nước theo ngọn gió
Trong bùn sen mọc đứng thẳng ngay
Đời người vay trả trả vay
Làm sao biết trước được ngày đi xa
 
Thăng trầm thế sự thời chiếm lấy
Lẫn lộn vàng thau thấy đớn đau
Đổi thay thời cuộc biến đủ màu
Khai sinh đất tổ thuở còn nằm nôi
 
Đọa đày tư tưởng nên lệ thuộc
Thế sự thăng trầm dựa cột thôi
Nên thà như giọt mưa rơi
Bay qua song cửa quên hồi đắng cay  

HLO

Họa 4:

Giữ trọn tình quê

 
Ta đứng ngắm hoàng hôn lặng gió
Mái tranh nghèo khốn khó về ngay
Cuộc đời vay trả trả vay
Phải lo tính trước chọn ngày phòng xa
 
Bỏ công sức cửa nhà giữ lấy
Chớ ngại ngùng cảm thấy lòng đau
Thế gian cảnh sắc trăm màu
Thờ cha kính mẹ mượn cầu nối nôi
 
Thân lữ thứ gặp rồi quyến thuộc
Tình dồng hương trói cột chẳng thôi
Thu tàn chiếc lá rụng rơi
Thương người chốn cũ tới hồi mắt cay !
 

Nguyễn Cang
Apr. 17, 2024

Họa 5:

 

Cháy nhà

 

Mỗi năm đến mùa khô lộng gió,

Nạn cháy rừng thật khó dập ngay.

Căn nhà tiền nợ còn vay,

Bỗng dưng cháy rụi một ngày xót xa.

 

Đành phải chịu căn nhà lửa lấy,

Ai nhìn vào cũng thấy sầu đau.

Thiên tai giáng xuống nhiệm màu,

Lại thêm nhân họa gẫy cầu nước nôi.

 

Nơi đất khách đâu rồi thân thuộc,

Tình đồng hương như cột nhau rồi.

Bầu ơi thương bí rụng rơi,

Ra tay giúp đỡ những hồi chua cay.

 

Mỹ Ngọc.

Apr. 27, 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: