Wednesday, May 29, 2024

Thu Nhớ - Thuỳ Hương

 THU NHỚ


Tí tách mưa thu lịm đáy hồn
Mây chiều đứng ngắm lửng lơ trôi
Thu này chẳng khác bao thu cũ
Cũng lá thu rơi, cũng sóng dồn
Sương trải lưng trời, sương đục quá
Trăng chưa bàng bạc đón mùa sang
Nào ai thương nhớ, ai thương nhớ
Khúc hát năm xưa đã lỡ làng
Vạn dặm người đi thương bến hẹn
Trăm năm kẻ ở nhớ câu thề
Sen tàn, cúc nở gương trong lại
Thu ẩn đâu đây cũng hiện về
Quà khứ vô tình nay trở lại
Mà nghe trong gió nhịp cung sầu
Đau như dao cắt, buồn như liễu
Lạnh buốt can trường thấm giọt ngâu
Cung đàn lỗi nhịp mờ mây nước
Giấc mộng mơ xưa nhạt bóng rồi
Đã mấy mươi năm mùa lá rụng
Nỗi niềm gợi lại mãi không thôi!
Anh đi thu chẳng mong chờ nữa
Bỏ lại người xưa lạc lối tìm
Anh đi dệt mộng thơ tình mới
Để người thương nhớ mãi không nguôi!

Thuỳ Hương

No comments: