Wednesday, May 29, 2024

Một Ngày Nào Tôi Về - Thuyên Huy

 Một Ngày Nào Tôi Về

 
Một ngày nào tôi về lại chốn cũ

Bến xưa chắc không còn nữa con đò

Con đò em qua sông chiều hạ đó

Sông nước ngậm ngùi bến vắng buồn so

 

Tôi sẽ đến quán xưa ngồi mà nhớ

Nhớ tường vôi lớp học với sân trường

Nơi những chiều tan trường chờ nhau đó

Em đi rồi mà hồn cứ vấn vương

 

Tôi sẽ đến chờ mưa nơi góc phố

Chỗ chuyến xe ngựa muộn đưa em về

Đếm tiếng mưa rơi trên cành phượng úa

Nghe chiều tàn buồn se thắt lê thê

 

Tôi sẽ qua lối mòn dốc sim tím

Tìm nhặt những cánh hoa muộn cuối mùa

Gom thời yêu áo xưa màu kỷ niệm

Thả từng cánh bay theo gió hạ đưa

 

Tôi sẽ đứng như bao lần đã đứng

Nơi bến đò nhìn dòng nước về xuôi

Những sáng chờ em qua hồn ngơ ngẩn

Dù ngày về nơi đó chỉ có tôi

 

Thuyên Huy

No comments: