Thursday, May 16, 2024

Mùa Hạ Về Lâu Rồi - Nguyễn Đạm Luân

 Mùa Hạ Về Lâu rồi

 


Đường một trời phượng đỏ

Mùa Hạ về lâu rồi

Em cũng xưa dáng nhỏ

Vai gầy tóc buông lơi

 

Chiều một mình qua phố

Cũng con phố ngày xưa

Ngại ngùng chưa dám ngỏ

Hỏi mình thật thương chưa

 

Em cũng xưa dáng nhỏ

Chiều qua phố một mình

Nhưng giờ của ai đó

Bên đường tôi lặng thinh

 

Em đi không ngoãnh lại

Hờ hững phố buồn thiu

Lối quen về ngày ấy

Sầu rơi cánh phượng chiều

 

Nguyễn Đạm Luân

 

No comments: