Thursday, May 23, 2024

Mưa Trong Lòng - Nguyễn Cang

 MƯA TRONG LÒNG

 

 

Gió mưa bến Bắc lạnh lùng

Lại thêm bão rớt não nùng lòng ta

Nửa đời cát bụi phù hoa

Tiêu tan ước vọng cho qua dại khờ

Sông quê nước chảy lững lờ

Đôi bờ ngăn cách dật dờ con tim

Hoa trôi bèo dạt khó tìm

Lục bình chìm nổi tím lìm bãi sông

Thuyền đưa chở nặng nỗi lòng

Khách qua đò lỡ, mênh mông bến bờ

Chiều tàn cất giọng hò lơ

Chợt nghe tiếng quốc thẩn thờ lòng ta

Trời làm giông tố phong ba

Héo hon ngày cũ tuyết pha mái đầu

Tà huy bóng ngã bên cầu

Phất phơ tà áo đỏ au môi hồng

Nắng vàng trải lụa bờ sông

Trăng treo nửa mảnh đêm đông gọi thầm

Ta ngồi đối bóng lạnh căm

Đèn khuya bấc lụn trăm năm đợi chờ

Bể dâu đánh mất tình hờ

Con đò lỡ chuyến bài thơ lạc vần

Cuộc đời một kiếp phù vân

Ta người xa xứ bâng khuâng dặm trường

Mười năm trở lại cố hương

Gặp nhau chi để vấn vương trong lòng?!!

 

Nguyễn Cang ( May. 18, 2024)

No comments: