Tuesday, February 25, 2020

Ừ Về Nhặt Lá Mơ - Thuyên Huy


Ừ Về Nhặt Lá Mơ

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Để nhớ Thu Hồng

 
Ừ thôi về nhặt lá mơ
Của thu ngày cũ cũng bờ sông xưa
Vàng phai mấy nhánh cúc thưa
Lẻ loi bóng nhạn giữa mưa gọi người
Xếp tay lá ủ hương đời
Chút tình lệ muộn ngậm ngùi tiễn nhau
Khóc ư thu vẫn thu sầu
Người ngồi yên đó buồn dâu bể buồn
Sông xưa dòng cứ xa nguồn
Về đâu sao để nửa hồn thương đau
Tìm đâu những lá mơ đầu

 
Thuyên Huy
Toowoomba, chiều đầu thu trong sân trường University of Southern Queensland 2018

 

No comments: