Monday, March 23, 2020

Gặp Lại Người Chiều Cuối Hạ - Thuyên HuyGặp Lại Người Chiều Cuối Hạ

 


Gặp lại người một chiều mưa cuối hạ
Cũng một chiều hôm tôi tiễn người đi
Chớm sang mùa thu chưa buồn thay lá
Phố ngày xưa vẫn lối đó đi về

 
Cũng đôi tà áo xanh màu lá mạ
Bóng mưa nghiêng tóc buông lững vai gầy
Con dốc cũ đường quen giờ cứ lạ
Chỗ chờ người thuở ấy vẫn còn đây

 
Mưa từng giọt rơi đều ngoài hiên vắng
Quán đầu sông ray rứt bài hát buồn
Người ngồi đó nghe hồn sầu trĩu nặng
Ở nơi này đã có một lần thương

 
Hàng phượng già lưa thưa vài cánh muộn
Muộn như mình bất chợt gặp lại nhau
Sông một đời đầy vơi cơn sóng cuộn
Quên đi thôi chuyện cũ buổi ban đầu

 
Thuyên Huy
Bendigo - xứ xa người cuối hạ 2018

 

 

No comments: