Saturday, March 7, 2020

Trên Đồi ChờThu Đi - Thuyên Huy


Trên Đồi Chờ Thu Đi

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Nhớ NTTH, hẹn mà không về trên đồi thông Tùng Nghĩa – Liên Khương ngày đầu thu 1970

 
Đồi mơ cũng lá thu vàng
Cũng đường mòn cũ già hàng cây thưa
Chiều bâng quơ nhịp tiếng mưa
Người về đợi gió chở mùa thu đi
Xót xa đếm tuổi xuân thì
Nửa đời ở lại còn gì tiếc thương
Tiếng mưa vẫn tiếng mưa buồn
Buồn hiu hắt nhớ buồn vương vấn sầu
Chút hương từ thuở ban đầu
Nhớ nhung khép lại bóng màu thời gian
Đồi mơ cũng lá thu vàng

Thuyên Huy
Wodonga chiều mưa muộn 2018

 

No comments: