Thursday, April 5, 2018

Xướng Họa:Tống Biệt Bạn Hiền - Triết & Vĩnh Biệt Bạn Thân - Khôi NguyênBài Xướng

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tống Biệt Bạn Hiền(Điếu Bé HaI)

 
Bé Hai nay chú đã đi rồi rồi,
Xuân mới đang Xuân chú bỏ tôi.
Buổi cuối ba mươi nâng chén chúc,
Mới mùng bốn Tết biệt ly bôi.
Nghĩa thâm bằng hữu anh và chú,
Tình năng tri âm răng với môi.
Thoáng chốc ra đi đành vĩnh biệt,
Nghĩa tình đọng lại bấy nhiêu thôi.

 

Triết

 
Bài Họa

      
Vĩnh Biệt Bạn Thân

 
Thôi thế từ nay vĩnh biệt rồi,
Âm dương cách trở anh và tôi.
Quê nhà dòng họ đều đau xót,
Đất khách bà con chẳng đãi bôi.
Vợ trẻ âu sầu đầu tóc rối
Con thơ than khóc trốc vành môi.
Vậy mà anh vội về bên chúa,
Để lòng thương nhớ mãi không  thôi.

 

Khôi Nguyên

 

No comments: