Sunday, April 15, 2018

Xướng - Lê Thị Kim Oanh & Họa - Khôi Nguyên (Tác giả không đề tựa)


XƯỚNG

 


 
Lệ rơi cố nén tâm lòng
Không ngăn nức nở sầu dòng Trường Giang.
Phù dung sớm nở tối tàn
Thương hoa người có đoái màng đời hoa...

       
Lê Thị Kim Oanh

 

HỌA

 

Đôi phen xúc cảm chạnh lòng,
Để cho lệ chảy như dòng Ngân giang.
Thương hoa chóng nở mau tàn
Đời sao ngắn ngủi mơ màng kiếp hoa...
Nổi gan riêng giận trời già (1)
Lòng này ai biết cho ta hỡi lòng.
Thuyền quyên ví biết anh hùng,
Ra tay tháo củi sổ lồng như chơi!

 

Khôi Nguyên
(1) Đoạn này trích trong Truyện Kiều câu 1069-1072

 
*Tác giả không đề tựa bài

 

 

 

No comments: