Wednesday, April 18, 2018

Ở Bờ Bên Này Con Phố - Thuyên Huy


Ở Bờ Bên Này Con Phố
Nhớ người con gái con nhà giàu bên này sông chợ quận Gò Dầu Hạ 


Hai đứa ở bờ bên này con phố
Nhà em mái ngói đỏ cổng tường cao
Nhà tôi vách ván thưa nghèo cuối ngỏ
Sáng nắng chiều mưa cũng mấy nhịp cầu

 
Tan học về đường người sau kẻ trước
Giòn tiếng cười em thả gió nón nghiêng
Tôi thầm mơ có một lần sánh bước
Ngày qua ngày vẫn đó nổi niềm riêng

 
Phượng sân trường tàn theo màu cỏ úa
Hạ bỏ đi rồi hối hả hạ về
Em cũng tóc ngang lưng hương áo lụa
Tôi cứ lặng thầm đếm bước em đi

 
Vì phận nghèo tôi làm người xa xứ
Lây lất đời dong ruỗi kiếp tha phương
Lâu lắm rồi mới trở về chốn cũ
Nhà của em vẫn kín cổng cao tường

 
Em cũng bỏ Gò Dầu từ dạo ấy
Dạo nhà em pháo đỏ trải tường hoa
Bờ bên này bao năm rồi vẫn vậy
Đứng ở đây mà cứ nhớ người xa

 
Thuyên Huy
Melbourne chớm thu 2018

No comments: