Sunday, April 8, 2018

Tháng Tư Đen - CN & Tháng Tư Đen Lại Về - Con Gà Què


THÁNG TƯ ĐEN

(Mùa uất hận thứ 43)


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bỗng chốc tháng Tư Đen lại về
Bốn mươi năm lẻ vẫn u mê
Điêu linh tan tác còn gieo rắc
Thống khổ ngập tràn mãi hận ghi
Cộng sản chóp bu gieo nợ máu
Giặc Tàu lãnh tụ giúp hồ ly
Bao năm Việt cộng còn toàn trị
Dân khổ vô vàn khóc thảm thê!

 
CN (7/4/18)

 
Ha

THÁNG TƯ ĐEN LI V

Chng mong mà “nó”* c mò v,
Quc hn bao năm vn tưởng mê !
Ngày y muôn đi lòng mãi nh,
Tháng này ngàn kiếp trí còn ghi :
Gic H Pc Bó gây tan tác,
Quân cướp Trường Sơn to bit ly.
Đã bn mươi ba năm ách Cng,
Sng vùi trong thng kh lê thê !
Con Gà Què (Mpt. April 07, 2018)

*Tháng tư đen
Con Gà Què

No comments: