Thursday, July 12, 2018

Cô Gái Việt Nam & Cô Gái Việt & Tuổi Trẻ Việt Nam (Thơ Xướng Họa) - Hường Lệ Oanh & Nguyễn Cang & Triều Phong Đặng Đức Bích


BÀI XƯỚNG 

CÔ GÁI VIỆT NAM Cô gái Việt Nam quý mến ơi,
Cô sinh ra giữa buổi giao thời.
Hồn cô trong sáng như viên ngọc,
Khổ nhọc không sờn lệ chẳng rơi.
Tôi muốn nạm vàng cô gái Việt,
Muôn đời son sắt tấm gương soi.
Cho dù bão tố làm rung chuyển
Vẫn giữ lòng son mãi sáng ngời.


HƯỜNG LỆ OANH VA JULY, 6
 
HOẠ 1
   


CÔ GÁI VIỆT 


Noi gương gái Việt nước Nam ơi
Đất nước ngày nay đã hết thời
Tổ quốc lâm nguy ai gánh vác?
Quê hương gặp nạn há buông rơi?
Bà Trưng khởi nghĩa noi gương sáng
Mẹ Nấm đấu tranh thắp đuốc soi
Nước Việt sinh ra trang nữ kiệt
Quyết tâm xây đắp rạng danh ngời.


NGUYỄN CANG (7/7/18) 
 
HOẠ2
 
TUỔI TRẺ VIỆT NAM 
 
Nước Việt lắm người giỏi bạn ơi
Cả Nam lẫn Nữ lúc phùng thời
Trai thì kiến thúc thêm bền chí
Gái lại lưu danh không lệ rơi
Ngày trước Triệu Trưng lừng nổi tiếng
Bây giờ Mẹ Nấm tấm gương soi
Bốn ngàn năm sử lưu danh mãi
Hồng Lạc cháu con vẫn sáng ngời.
 
TRIỀU PHONG ĐẶNG ĐỨC BÍCH (8/7/18) 
 

 

No comments: