Tuesday, July 3, 2018

Mai Người Bỏ Đi Xa - Thuyên Huy


Mai Người Bỏ Đi Xa

 

Ừ mai người bỏ đi xa
Cho tôi giữ lại dáng tà áo xưa
Phố chiều nay vắng tiếng mưa
Góc hò hẹn cũ nắng thưa thớt sầu
Mình không còn đứng chờ nhau
Ngập ngừng như thuở ban đầu mới thương
Rồi đêm cũng chạnh mùi hương
Mõi tay chùng xuống hồn vương vấn gầy
Nhớ nhung thôi bỏ lại đây
Tiếc thương chi nữa để ngày tháng đau
Xé trang thư cũ hôm nào
Kết hoa mộng tưởng tiễn nhau giữa đời
Nụ hôn lần cuối chẽ đôi
Nửa mang về đó nửa thôi ngậm ngùi

 
Thuyên Huy
Đêm tháng ba về muộn từ Sydney 2017

 

No comments: