Friday, July 6, 2018

Thà Rằng - Khánh Ngọc


 Thà rằng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thà rằng trời cứ đổ mưa
Tay che nón lá, hững hờ bước qua
Thà rằng em cứ cách xa
Mắt như có thấy, giả vờ như không
Thà rằng nước mắt lưng tròng
Lửng lơ nhìn đám mây hồng bơ vơ...
Thà rằng một phút ngẩn ngơ
Còn hơn trọn kiếp vẫn là hư không...

 
Khánh Ngọc

 

No comments: