Thursday, July 19, 2018

Quang Trung Đại Đế (Xướng Họa) - Triều Phong Đặng Đức Bích, Trác Như, Nguyễn Cang & Hương Lệ Oanh VABài xướng:


QUANG TRUNG ĐẠI ĐẾ

Đệ nhất anh hùng giữa thế gian
Dẹp tan xâm lược cứu giang san
Đống Đa giặc Mãn thây chồng chất
Xoài Mút quân Xiêm xác ngổn ngang
Kim Cổ vĩ nhân so xứng bậc
Đông Tây danh tướng sánh cùng hàng
Quang Trung thế hệ tài năng trẻ
Tô điểm nhà Nam rạng vẻ vang

Triều Phong Đặng Đức Bích

Họa 1VỊNH QUANG TRUNG HOÀNG ĐẾ

Anh hùng thao lược giữa nhân gian
Tài trí kinh luân lực bạt san
Đập nát mưu đồ thừa nước đục
Phá tan cuồng ngạo thói nghêng ngang
Cầu oan dầu đổ còn kinh hoảng
Dây nghiệt thà treo chẳng dám hàng
Gò Đống mồ chôn ghi vết sử
Thăng Long trống trận mãi rền vang

Trác Như


Họa 2


QUANG TRUNG ĐẠI ĐẾ


Đại đế Quang Trung diệt Hán gian
Đánh tan xăm lược giữ quan san
Đống Đa giặc Mãn bay hồn vía
Xoài Mút quâm Xiêm chạy bỏ ngang
Thần tốc hành quân gươm sát thát
Bất ngờ đột kích địch tan hàng
Ngàn năm kim cổ lưu danh sử
Đại đế Quang Trung tiếng mãi vang.


NGUYỄN CANG(13/7/18)

Họa 3


QUANG TRUNG ĐẠI ĐẾ


Quang Trung Đại Đế dẹp quân gian,
Áo vải cờ đào phải hạ san.
Trận Đống Đa quân Thanh khiếp đảm,
Giặc Xiêm Xoài Mút rút lui ngang,
Cổ nhân vĩ đại anh hùng trận,
Diệt lũ Hán gian buộc phải hàng.
Lịch sử ngàn năm soi sáng mãi,
Lưu danh hậu thế mãi còn vang.


HƯƠNG LỆ OANH VA (14/7/18)


 

 

No comments: