Monday, July 16, 2018

Mẹ Tôi Chiếc Xuồng Ba Lá Nhỏ - Thuyên Huy


Mẹ Tôi Chiếc Xuồng Ba Lá Nhỏ

Nhớ mẹ, chiếc xuồng và bến đò nghèo Long Chữ - Tây Ninh
 

 
 


Chèo chiếc xuồng con ba lá nhỏ
Mẹ đưa con ra tận bến đò
Con lên tỉnh học mùa Sim nở
Bếp chiều mẹ từ đó buồn so

 
Những sáng lạnh đông thôi nhóm lửa
Nhớ con mẹ chỉ biết nhìn sông
Áo bạc vai màu bông súng úa
Xuồng con mẹ lủi thủi ngược giòng

 
Chiều tan trường học về nhà trọ
Nhớ mẹ nhớ khói bếp chiều buông
Nhà người tiếng ai cười đâu đó
Mở trang tập viết những chữ buồn

 
Rồi mẹ cũng già theo năm tháng
Đôi tay gầy guộc đếm tuổi đời
Chiếc xuồng cột lững bờ mương cạn
Đèn nghèo leo lét bóng chiều rơi

 
Một sáng mưa dầm thưa mái dột
Mẹ bỏ con đi bỏ mái chèo
Còn ai mà hẹn mai hẹn mốt
Nghẹn ngào xuồng ba lá khóc theo

 
Mùa này cũng mùa Sim tím nở
Đặt lên mộ mẹ những nụ đầu
Bên bếp hiên chiều con nhóm lửa
Mẹ về con kể chuyện ngày sau

 
Thuyên Huy
Một sáng mưa dầm ngang qua xóm quê Lake Boga 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: