Friday, July 6, 2018

Mưa Chiều - Nguyễn Cang


MƯA CHIỀU

(Để tặng một người ... )

Cảm tác bài thơ XUỐNG PHỐ MUA của Thuyên Huy
   

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mưa chiều rụng trái mù u
Đong đưa theo gió chiều thu vội tàn
Vàng khô rớt lá bay sang
Phất phơ tà áo mênh mang giọt sầu
Bây giờ trôi giạt về đâu
Để thương để nhớ để sầu cho ai
Nắng thưa mơn mái tóc dài

Che nghiêng "chiếc nón bài thơ tạ từ"
Qua rồi những phút suy tư
Mưa chiều thôi rớt, lời ru thêm buồn!

 

Nguyễn Cang(4/7/2018)

 

Xuống Phố Mưa

Để tặng Nguyễn Thị Thanh Trang
 
 

 
 
 


Nắng theo em xuống phố mưa
Giọt bâng khâng nhớ giọt đong đưa chờ
Vàng khô rụng lá thu hờ
Một mình ngược lối cũ mờ hơi sương
Chợt đâu đó thuở biết buồn
Nhặt hoa tím dại gởi thương cho người
Ngập ngừng mưa đứng bên đời
Áo lùa bóng nắng ngậm ngùi dáng xưa
Nón nghiêng chẻ sợi tóc thưa
Biết còn gì để cho vừa lòng nhau
Âm u một thoáng tình sầu

 
Thuyên Huy

Albury 2017

No comments: