Thursday, July 19, 2018

Người Quên Kẻ Nhớ - vkp Phượng tím


NGƯỜI QUÊN KẺ NHỚ 

 


 Anh không còn nhớ lối về
Nợ chưa trả hết trăng thề vội quên
Tình xưa em chữa đáp đền
Ngậm ngùi giọt mặn ướt mềm bờ môi
Nuốt vào dạ luống bồi hồi
Anh chìm cõi lảng bỏ đời quạnh hiu
Bỏ lầu thơ văn tiêu đìêu
Phượng Ngày Xưa úa vì nhiều phong ba
Bỏ hương cỏ dại quê nhà
Đạm Phương thanh khiết nõn nà nụ non
Bỏ Công Chúa Nhỏ mỏi mòn
Ngóng trông hoàng tử lầu son dặm ngàn
Bỏ Người Dưng bởi trái ngang
Bỏ cây Phượng Tím héo tàn xác xơ
Lặng nhìn hoa rụng thẫn thờ
Người quên kẻ nhớ... Đôi bờ... Đành sao!!!

 
Saigon 15/7/2018 
vkp phượng tím

 

 

No comments: