Sunday, July 29, 2018

Thà Rằng ... Thôi Thì - vkp Phượng ngày xưa


THÀ RẰNG... THÔI THÌ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 55 năm trước:
Thà rằng... ngày ấy cứ làm ngơ
Chỉ tại ngu si nên lững lờ
Ngoảnh mặt nhìn xa khi đến lớp
Cớ sao gặp lại vẫn ươm mơ?

* 5 năm trước:
Thà rằng...suối lệ mặn bờ môi
Đừng để tình xưa phải chia phôi
Đắp xây mộng ảo bằng tình muộn
Yêu đương chan chứa...tựa xuân hồi!

* 3 năm trước:
Thà rằng... cứ để tay buông lơi
Xiết chặt chi thêm dạ rối bời?
Trí dặn lòng  nhưng tim không muốn
Nên tìm cỏi lảng để rong chơi!

* Bây giờ:
Thà rằng... chẳng biết chốn thiên thai
Đào tiên ngon ngọt đã lỡ nhai
Nếu phải quay về nơi trần thế?
Ai nhận ra bóng dáng hình hài?

* Mai sau:
Thôi thì...vẫn mãi...nắm chặt tay!!!

 
Saigon 23/7/2018
vkp phượng ngày xưa

 

 

No comments: