Sunday, January 27, 2019

Đã Mất Niềm Tin - Vkp Phượng Ngày Nay


           

ĐÃ MẤT NIỀM TIN

    
Kính tặng những người sống lưu vong trên đất khách
Riêng thân tặng Ông lính già VCD và Ông lính giáo già NC

 

     Năm cùn tháng tận đến rồi
Tết về chợt nhớ tới người lưu vong
Người Dưng Cùng Họ long đong
Người Dưng Khác Họ sầu đông lạnh lùng
Bên kia Người có vui chung?
Mùa Xuân đát khách với cùng người thân?
Hay là cứ mãi bâng khuâng?
Cố  hương mời gọi kẻ gần người xa
Hẹn ngày trở lại quê nhà
Trước bàn thờ lạy ông bà tổ tiên
Nơi Đây đã mất niềm tin
Không mong nối lại nghĩa tình năm xưa
Hết xuân nồng đến nắng mưa
Chúc Người Lữ Thứ sống thừa trăm năm...

 

Saigon Tháng Chạp/ Mậu Tuất
Vkp phượng ngày nay

 

 

No comments: