Sunday, January 20, 2019

Tết Này Người Có Về Bên Đó - Thuyên Huy


Tết Này Người Có Về Bên Đó

 


 
 
 
 
 
 
 
Nhớ người ấy cùng quê Trà Võ xưa của những năm sáu tám bảy mươi.

Mùa xuân này người có về bên đó
Cho tôi gởi nhờ theo một nỗi lòng
Góc sân chùa chắc giờ mai đã nở
Chiều ba mươi đò muộn khách qua sông

 
Cuối tháp chạp trời vẫn còn mưa bụi
Áo vàng mai thơm vải mới gió bay
Chậm theo sau đường lên chùa cùng lối
Tóc buông dài thèm một chút hương say

 
Mùng một tết trống lân dồn rộn rã
Tôi quen người người ấy sáng đầu xuân
Chưa kịp thương người bỏ về xứ lạ
Mai sớm tàn theo nổi nhớ bâng khuâng

 
Rồi cũng đành tôi làm người xa xứ
Rời làng quê từ chiều tháng chạp buồn
Chút lỡ tình cố quên mà cứ nhớ
Nơi đó người chắc đã  vẹn mùa xuân

 
Ở đây giờ cũng là trời tháng chạp
Biết đâu tìm thấy lại áo mai xưa
Xuân trong tôi xuân một đời lây lất
Người hỏi giùm người ấy tết về chưa

 
Thuyên Huy
Tết Kỷ Hợi 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: