Wednesday, January 30, 2019

Tình Chỉ Cho, Chẳng Vay Không Bán - vkp Phượng ngày nay


ĐÁP Ý BÀI MUA VÉ TÀU ĐI NGƯỢC CỦA HỒ NGUYỄN

      
Chừng nào trái đất ngừng xoay
Vé tàu đi ngược... Người quay trở về
Thời gian xóa mất bến mê
Người xưa không vẹn lời thề trăm năm!


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÌNH CHỈ CHO – CHẲNG VAY- KHÔNG BÁN

Thương mến tặng những mối tình lỡ muộn- vkp phượng ngày nay

 

Con tàu thời gian lướt qua mau
Bến hẹn ngày xưa trôi chốn nào?
Nước xói mòn cây da trốc gốc
Tàu quay về... biết đậu nơi nao?

*
Đã trót buông neo khó trở về
Chạnh lòng cô phụ bỏ bến mê
Lầu thơ rực rỡ nay hoang vắng
Xuân nay tuổi hạc sống lê thê!

*
Kiếp nầy đâu có ai nợ ai?
Đừng để tâm tư khắc khoải hoài
Tình chỉ cho- chẳng vay-.không bán
Thật lòng yêu... tận hưởng thiên thai!

 *

 Nhưng đã muộn! Đành chờ kiếp khác!

 
Saigon Tháng 1/2019
vkp phượng ngày nay

 
*Ghi chú:

Bài thơ của “vkp Phượng ngày nay” đáp ý bài “Vé tàu đi ngược” của tác giả Hồ Nguyễn (có kèm theo), vì không biết tác giả Hồ Nguyễn có đồng ý cho đăng bài trên trang 304Đen hay không, cho nên 304Đen chỉ đăng bài “Tình chỉ cho, chẳng vay, không bán” thôi, xin tác giả vkp Phượng ngày nay miễn lỗi cho..

No comments: