Friday, January 11, 2019

Bên Sông Người Bật Khóc - Thuyên Huy


Bên Sông Người Bật Khóc

Nhớ một bến đò bên này sông chợ Gò Dầu Hạ

 


Người về đứng bên sông bật khóc
Bến xưa không còn đó con đò
Con đò của những chiều tan học
Những chiều người tập tểnh làm thơ

 
Mưa cũng cơn mưa phùn phố cũ
Cơn mưa đầu hẹn thấp thỏm chờ
Áo khép nép che chùm phượng đỏ
Đường về chân bước ngẩn bước ngơ

 
Thu chớm sang mùa chưa tàn hạ
Buồn tan tác úa phượng sân trường
Phố sầu rưng rức thay màu lá
Bên nhà ai đó khói chiều vương

 
Từ buổi bỏ nhau đi biền biệt
Đục trong sông vẫn cứ hai mùa
Cổng khép trường tan buồn da diết
Ngỏ về thôi người đón kẻ đưa

 
Người đứng đó nắng chiều vội tắt
Bên kia sông chợ vắng lâu rồi
Le lói phố đêm trời tím ngắt
Đường đôi bờ vàng lá thu rơi

 
Thuyên Huy
Mt Macedon ngày rừng đầu thu 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: