Monday, April 3, 2023

Bên Đầm Sen - Nguyễn Đạm Luân

 Bên Đầm Sen 
Nhà em bên đầm Sen

Cuối đường về xóm nhỏ

Tình cờ hai đứa quen

Đầu mùa Sen hồng nở

 

Một sáng mưa bụi bay

Tôi người trên phố chợ

Mỏi nửa đời lất lây

Đi tìm quên ngày cũ

 

Gặp em bên đầm Sen

Chèo xuồng con nhẹ mái

Tôi chợt thương hỏi tên

Em cười mà không nói

 

Tôi hỏi mua cánh hoa

Hái tặng tôi một cặp

Để mà nhớ người ta

Nón nghiêng đầu e ấp

 

Tôi trở lại mùa sau

Tìm gặp người năm cũ

Của buổi sáng hôm nào

Sen sao chưa thấy nở

 

Bên đầm Sen ngẩn ngơ

Hỏi người về đầu xóm

Em đi tự bao giờ

Trước khi Xuân vừa chớm

 

Bỏ đầm Sen em đi

Theo người nơi xứ khác

Một mình đường tôi về

Nặng hồn sầu tan tác

 

Nguyễn Đạm Luân

Tháng Chạp nhớ về cái đầm sen quê cũ ngày xưa 2022

No comments: