Wednesday, April 5, 2023

Tìm Nhau Dưới Trăng - Khuyết Danh

 TÌM NHAU DƯỚI TRĂNG
Tìm Nhau Dưới Trăng – Tranh Tú Ân- Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Người ơi !
Cho em hỏi một lời
Bao giờ người trỏ lại
Mắt buồn …tình vội trông
Vu vơ lời muốn nói
Mộng ước của mình em
Vơi nặng cả ân tình?
Người đếm cho em nhé
Đã bao ngày vắng nhau?
Những chiều đan nhung nhớ
Đường khuya một bóng về
Chiều nay nhìn ngọn gíó
Mây sao chẳng đón người ?
Lấp đầy những chiều không
Người bảo rằng đang nhớ
Em lại đong đầy mong
Bàn tay em nhỏ bé
Giữ sao hết tình này
Em gửi người một nửa
Đừng làm nửa kia buồn
Người hứa đi người ơi

Khuyết Danh

No comments: