Monday, April 10, 2023

Có Một Mùa Nào Đó - Thuyên Huy

 Có Một Mùa Nào Đó

Tặng người có tên một trong bốn mùa.

 

Có một mùa Xuân Mai biết buồn

Thôi vàng màu tà áo lụa vương

Chờ người cuối phố con đường vắng

Én mỏi cánh sầu nhạt bóng gương

 

Có một mùa Hạ vắng tiếng ve

Phượng rưng màu máu tiễn nhau đi

Thẹn thùng thương ai mà không nói

Mắt ướt sương chiều phút biệt ly

 

Có một mùa Thu lá thôi rơi

Mưa như lệ muộn khóc thương đời

Lá thư chữ cuối yêu còn đó

Còn đó mà sao người xa người

 

Có một mùa Đông lạnh hơn Đông

Lầu sương dáng nhỏ áo len hồng

Ngơ ngẩn đường qua người khách lạ

Hỏi ai ở đó lạnh lắm không

 

Thuyên Huy

Timboon mưa giữa thu 2023

No comments: