Wednesday, April 26, 2023

Sài Gòn Giải Phóng ??? - Thái Bá Tân

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

 

Ta, đoàn quân Bắc Việt,
Như thác lũ phăng phăng,
Từ rừng rú miền núi,
Tiến thẳng về đồng bằng.

 

Bao nhiêu năm mơ ước,
Ngày giải phóng Sài Gòn.
Khỏi Mỹ Ngụy áp bức,
Cặn bã và du côn.

 

Hừng hực lửa cách mạng,
Với lý tưởng sáng ngời,
Ta hăng hái giải phóng,
Nhưng bất chợt, lặng người.

 

Cái ta muốn giải phóng,
Tưởng thấp hèn, xấu xa,
Giờ tận mắt thấy nó
Đẳng cấp cao hơn ta.

 

Một cảm giác đau buốt,
Thường nhức nhối về đêm.
Ta, những người thắng cuộc,
Tự nhiên thấy yếu mềm.

Và rồi ta tự hỏi,
Ta, xẻ dọc Trường sơn,
Được Sài Gòn giải phóng,
Hay giải phóng Sài Gòn?


Thái Bá Tân

  

No comments: