Saturday, April 15, 2023

Lại Một Tháng Tư Buồn - Thuyên Huy

 LẠI MỘT THÁNG TƯ BUỒN

 Bây giờ là tháng Tư

Tháng Tư đường phố lạ

Lòng buồn như sương mù

Phủ giăng mờ tượng đá

 

Sáng tháng Tư Ba Mươi

Người bó tay thua cuộc

Chấp nhận kiếp đổi đời

Làm thân người mất nước

 

Đương phố đã mất tên

Người còn người nằm xuống

Tháng Tư làm sao quên

Vong quốc hờn sóng cuộn

 

Tháng Tư rồi tháng Tư

Không còn ngày tháng cũ

Như tượng đá trơ vơ

Trơ vơ mà cứ nhớ

 

Người cam đành buông tay

Từ tháng Tư ngày đó

Rã rời kiếp tù đày

Tháng Tư hờn vạn cổ

 

Xứ người lòng quặn đau

Biết bao giờ trở lại

Quê hương của ngày nào

Tháng Tư buồn vẫn vậy

 

Thuyên Huy

Một lần nữa tháng Tư xứ người 2023

No comments: