Saturday, April 29, 2023

Nửa Hồn Xuân Lộc - Nguyễn Phúc Sông Hương

NỬA HỒN XUÂN LỘC
 Buổi chiều nhận lệnh rời Xuân Lộc

Ta muốn tìm em nói ít lời

Nhưng sợ em buồn, không nói được

Nên đành lặng lẽ mà đi thôi!

Ngại phút rời xa em sẽ khóc

Bao người vợ lính sẽ buồn theo

Yếu đuối tim ta người chiến sĩ

Loạn rừng, tội nghiệp tiếng chim kêu

Rút quân bỏ lại đời ta đó

Bảo Chánh, Gia Rai lửa ngút trời

Lửa ngút, trái tim ta lửa ngút

Trái tim người lính mới yêu người

Vì bí mật quân, ta đành phụ

Mối tình Long Khánh, tội người ơi

Mất thêm Xuân Lộc, tay càng ngắn

Núm ruột miền Trung càng xa vời

Sáng mai chắc chắn em buồn lắm

Sẽ trách sao ta lại phụ người

Lòng ta như trái sầu riêng rụng

Trong vườn em đó vỡ làm đôi

Cao nguyên bài học đầy cay đắng

Lớp lớp người rơi, lớp lớp rơi…

Ta chẳng muốn làm người bại trận

Thành người tình phụ đó em ơi

Đêm nay quân rút hồn ta ở

Nhìn nước La Ngà pha máu sôi

Thương chiếc cầu chờ cơn thác lũ

Tràn qua Xuân Lộc cuốn theo người

Ta đi áo nhuộm màu đất đỏ

Cao su vướng tóc mãi thơm mùi

Tội nghiệp nắng vàng chờ áo trận

Khi tàn chinh chiến sẽ đem phơi

Em hỡi, em thương đàn thỏ trắng

Bầy gà mất mẹ sống mồ côi

Em hỡi em thương người lính trận

Người lính đêm nay phụ bạc rồi

Bao năm ta trọn tình đất đỏ

Một phút này thôi hẹn với đời

Sốt rét đêm run, ngày không ngã

Bao lần máu đổ dửng dưng cười

Một phút này thôi, hừ lại ngã

Bỏ thành, bỏ đất nhục nào vơi

Nếu được đưa quân lên Định Quán

Cuối cùng một trận cũng là vui

Sáng mai chân bước qua Bình Giã

Cẩm Mỹ, nhìn lui luống ngậm ngùi!

Lửa cháy, cả lòng ta lửa cháy

Một trời Gia Kiệm nhớ khôn nguôi

Muôn năm em hỡi trời Xuân Lộc

Giữ nửa hồn ta mãi với người

Giữ nửa hồn ta bên chiếc võng

Dưới giàn thiên lý bóng trăng soi…

Đêm nay quân rút sầu riêng rụng

Trong vườn em và trong tim tôi!

Tôi sợ một ngày mai bại trận

Để em côi cút lại trên đời

Nếu phải một ngày mai bại trận

Đêm nay sao ta lại bỏ người!

Em hỡi, dưới hầm ai đang khóc

Thét gào pháo địch mãi không thôi

Xuân Lộc trời ơi Xuân Lộc cháy

Ai gọi tôi về trời Gia Rai!

 

Nguyễn Phúc Sông Hương

 

  

No comments: