Friday, April 7, 2023

Cà Mau Trong Tim Tôi - Nguyễn Cang

 CÀ MAU TRONG TIM TÔI

(Tặng quý Thầy Cô giáo có một thời dạy học tại Cà Mau. Cám ơn bạn…đã cho tôi cảm hứng để làm bài thơ nầy)

 
Cà Mau hỡi!  nơi tận cùng đất nước

Biết rõ tên nhưng chưa đến một lần

Bạn bè ta từng về đây dạy học

Của thời chinh chiến khói lửa trầm luân

 

Đường mìn bẫy đắp mô nào ai biết

Bên kia sông trường lớp học sinh chờ

Tình cô giáo Đậm Đà yêu mến trẻ

Thương nơi đây còn đọng những ước mơ

 

Con đò nhỏ mấy mùa đưa chở khách

Qua sông rồi ai còn nhớ bến xưa

Thời gian ảo xóa mờ đi tất cả

Người xưa đâu sao cứ mãi đợi chờ?

 

Năm Căn thức giấc rì rào rừng đước

Ba Chúc nghìn đời nguyền rủa giặc Miên*

Pôn- Pốt xuống  tay vượt lằn ranh giới

Tàn sát dân lành con cháu Việt Nam!

 

Cà Mau vọng lại tình yêu tha thiết

Dải đất nghèo dào dạt mối tình quê

Đồng ruộng tưới phù sa thêm màu mở

Nuôi dân ta đánh giặc giữ biên thùy

 

Chiều cuối hạ nắng vàng thêu áo mới

Nghe xa xa tiếng hát quyện câu hò

Trên sông vắng mái chèo khua giục giã

Đi về đâu khi gió cuốn mịt mù ?!!

 

Nguyễn Cang (Apr 5, 2023)

*Ba Chúc: thuộc quận Tri Tôn tỉnh An Giang. Ngày 19/4/1978, quân Khờ Me đỏ tràn vào Ba Chúc thẳng tay tàn sát dân VN khoảng 3,000 người  (Wikipedia) .

 

No comments: