Monday, April 3, 2023

Lạc Ngôn - Thuyên Huy

 LC NGÔN

Bt cht mình đã quên mình

 

Đng trên đi cao ch thiên thu tn

Thu Đông Xuân H c đó bn mùa

Chp vá đi bng ghét thương hn gin

Đem ch tình rao bán chng ai mua

 

Khóc cho tht nhiu nhưng không ra l

Cười vang to mà lòng qun ni đau

Tháng ngày qua vn chiu hôm bóng xế

Tình loanh quanh ri làm li t đu

 

Tay bưng mt gc đu mong cu ri

Xin th tha cho mi th ti tình

Dù trong đi đã nhiu ln sám hi

Cht biết mình không thuộc cu  kh kinh

 

Thuyên Huy

Nam Thiên t Wollongong 2023

No comments: