Monday, April 24, 2023

Về Đi Anh Thu Còn Đó - Nguyễn Đạm Luân

Về Đi Anh Thu Còn Đó

Viết thay cho Tôn Nữ Quỳnh Trâm

 Về đi anh mùa thu còn đó

Đường xưa vẫn ngập lá vàng rơi

Lao xao hoa nắng thu đầu ngõ

Nơi anh thường đứng chờ một ngưới

 

Anh đi rồi Thu chưa qua vội

Người anh chờ cũng đó vẫn chờ

Phố thay màu từ ngày thu tới

Công viên buồn ghế đá trơ vơ

 

Anh không mang Thu theo xứ lạ

Thu vẫn là thu của đất trời

Cũng cây khẳng khiu gầy trụi lá

Nhưng nơi anh đó thiếu một người

 

Thu còn đây anh về kẻo muộn

Phố cũng đó lối cũ đường xưa

Dù lá thu rơi bay muôn hướng

Ở đây vẫn còn một người chờ

 

Nguyễn Đạm Luân

Cũng một mùa thu muộn 2022 

No comments: