Thursday, April 13, 2023

Núi Lửa Ngày Đông - Tâm Quã

 NÚI LỬA NGÀY ĐÔNG
 

Nơi nơi đầy tuyết trắng

Tưởng không còn một chút hơi ấm của tình nhau

Ngờ đâu dưới lớp tuyết vùi sâu

Trong lớp đất nâu

Đàn kiến chuyền nhau từng sức sống

Từ ấy hạt thông đợi nắng nẩy mầm!

 

Tận đày lòng thăm thẳm của hồ đầm

Dưới lớp tuyết đóng băng

Rong  rêu gối đầu lẵng lặng

Hạt sen từ ấy bừng lên!

 

Anh và em

Tuyết cũng phủ đầy lới cũ đường quen

Vắng ngắt những lời hò hẹn

Cũng giấu thân giữa chăn với nệm

Có thầm thầm gọi tên.

Tiếng không vang lên

Mà dội rung lòng đất.

Biết ngày nao đôi tâm thất vỡ toang?!?

 

Ngày đông bào buốt địa đàng

Ai hay lòng núi lửa càng quắt quay!

 

Tâm Quã

No comments: