Monday, April 3, 2023

Tình Tháng Hai - Miên Thụy

         TÌNH THÁNG HAI
 

        

         Tháng hai cây lá xanh màu nhớ
         Tình vẫn xôn xao ở cuối mùa
         Tôi đi trong nắng xuân nồng ấm
         Mà nghe lời gió gọi vu vơ

        Tháng hai có về mùa hoa thắm

Mùa của tình yêu trong mắt nhau
Em chẳng hiểu sao tình mặn đắng
Mắt môi sầu úa bỗng xanh xao

Anh vẫn còn trôi như bóng mây
Để lại trong em những vơi đầy
Tháng hai chút nắng vàng đầu ngõ
Đủ hong nỗi nhớ mắt mi cay

Chim én gọi bầy giữa trời xuân
Ta vẫn gọi nhau giữa tình trần
Trời xuân hoa lá xanh màu nhớ
Ta vẫn còn nhau anh biết không ! !

Miên Thụy

Từ trang OVV


No comments: