Tuesday, May 31, 2016

Bán Tình Yêu Giữa Chợ Đời - Thuyên Huy


Bán Tình Yêu Giữa Chợ Đời

 


 
 
 
 
 
 
 
Tôi bán tình tôi giữa chợ đời
Khách qua kẻ lại hỏi làm vui
Mối tình của những lần hò hẹn
Chờ ở cuối đường chỉ có tôi

 
Người lạ hỏi mua đoạn cuối cùng
Hôm em khăn áo bước sang sông
Cũng con đò cũ ngày xưa đó
Sóng xót xa đưa xác pháo hồng

 
Tôi đứng lẻ loi giữa nắng chiều
Chợ thưa phố xá chạnh buồn theo
Nghiêng vành nón lá che bóng ngã
Người cũng một đời hiu quạnh hiu

 
Tôi xếp tình đau chôn đáy sầu
Để đêm thôi còn những đêm thâu
Thương ai người giấu dòng lệ nghẹn
Muộn màng mình vừa chợt biết nhau

 
Chấp tay làm dấu tạ ơn người
Cho tôi còn được thoáng đời  vui
Chút tình riêng mình người giữ lại
Giữ để mai kia khỏi ngậm ngùi

 
Lặng lẽ người đi chợ đã tàn
Hồn đau nặng trĩu chít khăn tang
Đêm nay cuối góc vườn năm cũ
Tôi tiễn tình tôi xuống mộ hoang

 
Thuyên Huy
Ngày mưa dầm chờ đò qua Lake Boga tháng năm 2015

 

 

 

No comments: