Saturday, May 7, 2016

Hai Màu Hoa - Dư Thị Diễm Buồn


HAI MÀU HOA

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ngân nga chánh điện hồi kinh kệ

Hòa nhịp theo cùng tiếng mõ chuông

"Công đức Mẹ" thâm trầm Sư kể

Thổn thức ai rơi ngấn lệ buồn!

 

Mẹ hỡi, lòng con đau thống thiết

Giặc về dầy xéo đất quê hương

Cha tù cải tạo âm thầm chết

Lánh giặc, con liều vượt đại dương

 

Kinh lễ Vu Lan, con vẫn tụng

Phóng sanh chim cá về thiên nhiên

Vào trời biển rộng, quê hương chúng

Dân Việt vì sao chịu xích xiềng?

 

Trước đài Phật Tổ con cầu nguyện

Ngoài cửa, trời xanh chim líu lo

Hoa lá thì thào như kể chuyện

Lòng con rối rắm mối tơ vò

 

Nhớ Rằm Tháng Bảy xa xưa ấy

Theo mẹ lễ chùa, ngó ngoài song

Hoa nở trước sau vườn lộng lẫy

Con cài lên áo đóa hoa hồng

 

Tình yêu của mẹ sao như mật

Như bưởi thanh trà, đường mía lau

Như chuối ba hương, xôi nếp một

Như dừa xiêm nước ngọt năm nào

 

Mùa lễ Vu Lan, buồn man mác

Người ta còn mẹ được bông hồng

Con cài hoa trắng, lòng xao xác

Bởi mẹ lìa đời một sáng đông!         

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

No comments: