Thursday, May 12, 2016

Thơ Xướng Họa - Suối Trong Vắng Bóng - Hồ Nguyễn & Nắng Hạn - Nguyễn Cang


SUỐI TRONG VẮNG BÓNG

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiều nắng khô khan suối cạn dòng,

Đá buồn thơ thẩn ngóng vời trông.

Chim trời thiếu nước thân lê lết,

Lá cốc khô sương rả cánh hồng.

Đáy suối cát trơ nằm rả rượi,

Sườn ghềnh rong vụn nát lông bông.

Suối nguồn một thuở tôi say ngắm,

Em vắng tôi buồn mắt lệ đong.

                                      

HỒ NGUYỄN (10-5-16)

   

Bài họa

NẮNG HẠN

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai ngăn con nước chảy xuôi dòng?

Suồi cạn đá gầy, dõi mắt trông

Hiu hắt chim bay tìm bể nước

Ù ù gió thổi ngập trời hồng

Sông sâu cá chết trôi cồn cát

Đêm vắng lệ tràn lạnh chiếu bông

Trăn trở thuyền chài không tách bến

Ngoài kia biển khóc phận long đong!

 

Nguyễn Cang

 

 

No comments: