Sunday, May 22, 2016

Người Về Thu Bỏ Đi Xa - Thuyên HuyNgười Về Thu Bỏ Đi Xa

 
Người về thu bỏ đi xa
Phố không còn nữa thoáng tà áo xưa
Nơi này cũng những cơn mưa
Cơn mưa ngượng ngập cơn mưa thẹn thùng
Tiếc thương chi nữa thôi đừng
Một đời ngoãnh lại ngại ngùng trách nhau
Tình lây lất tự buổi đầu
Buồn ray rứt khép nén sầu gượng vui
Đường chiều lá chết chẽ đôi
Muộn màng nắng rụng ừ thôi cũng đành
Đất trời cúi mặt buồn tênh
Ngậm ngùi thu khóc cho mình từ đây

 
Thuyên Huy
Cuối sân ga Geelong một chiều giữa tháng năm 2015

 No comments: