Saturday, May 14, 2016

Người Về Người Đi - vkp Công chúa nhỏ


NGƯỜI VỀ - NGƯỜI ĐI 

Gặp lại lần đầu – Ra đi lần cuối

 Người đã về đây trong tháng tư
Xa cách quê hương tự bao giờ?
Nuốt lệ ra đi từ dạo ấy
Bạn bè còn lại chút tình thơ...

*
Người đã về đây viếng Tổ Tiên
Thăm mộ mẹ cha trọn ước nguyền
Xóm giềng em cháu tình khắn khít
Hương thơm cau bưởi ngát ngoài hiên...

*
Người đã về đây nơi đóng quân
Nhìn cây cầu cũ dạ bâng khuâng
Ngậm ngùi nhớ quá anh chiến hữu
Nằm xuống khi chưa vướng bụi trần!

*
Người đã về đây qua chốn xưa
Thuở học trò đội nắng dầm mưa
Sông sâu cũ sao giờ sắp cạn?
Bến đò trưa ghi dấu hẹn hò!

*
Người đã về đây thăm cố nhân
Bất ngờ gặp lại thấy bần thần
Tóc phũ bờ vai còn đâu nữa
Cây cao bóng cả cũng oằn thân...

*
Người về bên ấy có vui không?
Xóa tan kỷ niệm khỏi bận lòng
Xứ lạ quê người, mang chi nặng?
Để còn sống trọn kiếp trãm năm...

 
Saigon 12/5/2016

Vkp công chúa nhỏ

No comments: