Thursday, May 5, 2016

Có Còn Không Cơn Mưa Hạ - Thuyên Huy


Có Còn Không Cơn Mưa Hạ

 Để nhớ NTC trong sân trường QGSP Sài Gòn, ngày nhập học năm đầu của hơn bốn mươi lăm năm trước

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Tôi gởi theo em cơn mưa hạ
Hôm mình vội vã tạ từ nhau

Em đi bỏ phố buồn ở lại
Chiều buông thăm thẳm tím trời sầu

 

Tôi cố quên đi ngày tháng cũ
Nhưng sao cứ nhớ giọt mưa buồn

Đong đưa theo tiếng chuông chùa đổ
Thẹn thùng em nhặt nắng hoàng hôn

 

Con đường mình qua trời phượng đỏ
Lưa thưa thoáng mưa bụi ngang đầu

Em nghiêng vành nón che dáng nhỏ
Bóng ngã đưa về mình có nhau


 


 
 
 
 
 
Cơn mưa hạ muộn cho tôi gởi
Thấm vạt áo xưa chút lệ tình

Chỗ hẹn ngày nao không người đợi
Em chắc quên rồi màu áo  xanh

 

Mai này nếu tình cờ gặp lại
Đong giọt mưa sa thay rượu mừng

Trả nhau những mảng đời ngang trái
Hết rồi không còn nợ tình nhân

 
Thuyên Huy

 

 

No comments: