Thursday, May 12, 2016

Mưa Tháng Sáu Tiễn Anh Đi - Thuyên HuyMưa Tháng Sáu Tiễn Anh Đi

Để nhớ Nguyễn HĐ

 


 
 
 
 
 
 
Hôm tiễn anh đi mưa tháng Sáu
Ba lô súng trận áo hoa rừng

Cũng có tiếng chuông ngoài xóm đạo
Ngày mình theo mẹ lễ đầu Xuân

 

Làm sao quên được sân trường cũ
Mái dột tường loang xác phượng hồng

Áo tơi hai đứa dầm mưa đổ
Bên nhau đếm từng giọt bâng khuâng

 

Năm tháng đi qua mình khôn lớn
Hết rồi những mảnh vá dại khờ

Anh mộng ruỗi dong đường trăm hướng
Thẹn thùng tôi cũng biết ước mơ

 

Từ độ giặc Bắc về đốt phá
Anh thôi còn thơ thẩn làm thơ

Hay đứng một mình bên nghềnh đá
Xa xăm sông vẫn cứ đôi bờ 

 
 
 
 
 
Anh về cũng ngày mưa tháng Sáu
Lối quen phượng úa cả một trời

Xe tang nức nở hồi chuông đạo
Còn ai hiểu được nổi lòng tôi.

 
Thuyên Huy

 

 

No comments: